CHÍNH SÁCH THU THẬP THÔNG TIN

MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm một hoặc một số các mục đích sau:

Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ/sản phẩm

Tạo kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa chúng tôi và khách hàng nhằm cung cấp kịp thời những thông tin khách hàng quan tâm

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoặc sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp

Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi điền vào những biểu mẫu cung cấp thông tin do chúng tôi yêu cầu, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ý kiến về sản phẩm/dịch vụ,…

Thông tin chúng tôi thu thập được qua lịch sử truy cập của quá trình khách hàng quan tâm hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi. Ví dụ: danh sách các sản phẩm khách hàng đã xem, bình luận, đánh giá khách hàng để lại về sản phẩm/dịch vụ.

Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho bên thứ ba mà khách hàng biết rõ thông tin này sẽ không được bảo mật và đã đồng ý cho phép bên thứ ba sử dụng hợp pháp.

LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây:

Tên, email, số điện thoại của khách hàng

Lịch sử khách hàng truy cập thông tin và tương tác với website hoặc các phương tiện thông tin liên hệ nào của chúng tôi.

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được chúng tôi sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác của bạn. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.

Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản của hệ thống Toyota, sử dụng Dịch vụ của Toyota, (dù bạn có đăng ký hoặc đăng nhập hay không) hoặc truy cập các trang web và ứng dụng khác sử dụng Dịch vụ của hệ thống Toyota (bao gồm nút Thích hoặc công cụ quảng cáo của chúng tôi).

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ/sản phẩm hiện tại, phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin mà khách hàng yêu cầu hoặc những thông tin chúng tôi cho rằng khách hàng quan tâm. Ví dụ, thông tin các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng yêu cầu thông tin chi tiết hoặc thông tin khuyến mại đối với sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho khách hàng biết về sản phẩm/dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi. Ví dụ, cung cấp đến khách hàng thông tin về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới, những sản phẩm sắp xuất hiện trên thị trường.

Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của khách hàng và xác định khi khách hàng đăng nhập để giúp bạn truy cập Dịch vụ của Toyota dễ dàng hơn đồng thời hiển thị cho khách hàng các tính năng và trải nghiệm thích hợp.

Sử dụng cookie và thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất có thể, phù hợp với nhu cầu của bạn, nghiên cứu và cải thiện dịch vụ của mình.

Những thông tin mang tính chất quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào chỉ được gửi đến khách hàng khi chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng và khách hàng có toàn quyền yêu cầu chấm dứt việc nhận toàn bộ hoặc một phần các thông tin bất kỳ từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách này.

CÁCH TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Mục tiêu của chúng tôi là minh bạch về những thông tin chúng tôi thu thập để khách hàng có thể nhận thức và đưa ra các lựa chọn sáng suốt về cách thông tin được sử dụng.

Bất cứ khi nào khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho khách hàng các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật hoặc gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này với bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của khách hàng
Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thu thập được từ khách hàng với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của khách hàng để thực hiện hành vi này.

Với các nhân viên, tổ chức nội bộ của chúng tôi trong quá trình quản lý thông tin theo quy định của chúng tôi hoặc các tổ chức trực thuộc của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật thông tin cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

PHƯƠNG THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cố gắng ở mức tối đa để bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

Chúng tôi có sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bằng tường lửa được thiết kế nhiều lớp bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin của mình, kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, và người đại diện của mình truy cập hệ thống thông tin thu thập được vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị đề nghị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả các dịch vụ/sản phẩm do chúng tôi cung cấp tại website.

Chính sách thu thập và bảo mật thông tin có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của khách hàng theo Chính sách này khi không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách này trong hồ sơ lưu trữ để khách hàng xem xét.

Ngoài ra, Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách thu thập và bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0904.65.19.19 hoặc email info@toyotaphutho.vn 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA PHÚ THỌ “TPT”

Bằng việc chấp thuận với Chính sách quyền riêng tư (“Chính Sách”) này, bạn đồng ý cho phép TPT được phép thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng những dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và phương thức được nêu tại đây.

Trường hợp bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác về Chính Sách, vui lòng thông tin lại với TPT tại mục Liên Hệ Với Chúng Tôi

I.Tổng quan về chính sách:

 1. TPT hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của TPT (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của TPT sau đây gọi chung là “Quý khách ”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – TPT với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Quý khách ; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.
 2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của TPT, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó, TPT có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.
 3. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, TPT có thể điều chỉnh Chính sách này. Khi nội dung chính sách được cập nhật, TPT sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần đầu của Chính sách này. Vì vậy, trước khi truy cập và sử dụng Dịch vụ của TPT. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.
 4. Tất cả các nội dung của Chính sách và Điều khoản này tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Người sử dụng website này phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Chính sách và Điều khoản này.

II.Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý

Dữ liệu cá nhân là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể (“Dữ Liệu Cá Nhân”).

 1. Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau đây

      a) Dữ liệu cá nhân cơ bản:

– Họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, hình ảnh của cá nhân;

– Điện thoại, email, địa chỉ liên hệ;Thông tin trên: Hộ chiếu hoặc Giấy căn cước công dân (hoặc số nhận dạng cá nhân khác), hoặc Giấy phép lái xe bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp;

– Thông tin về phương tiện: như Số Nhận Dạng Phương Tiện (VIN), nhãn hiệu, kiểu dáng (model), mã kiểu loại, năm sản xuất, ngày xuất xưởng, màu sắc, nơi mua và ngày mua phương tiện, số biển số xe, thông tin về điều kiện và hành vi lái xe của bạn, tình trạng của phương tiện (động cơ, nhiệt độ, mức tiêu hao nhiên liệu, điện áp ắc quy,…), nhật ký chuyến đi, quãng đường đi được và hoạt động điều khiển xe từ xa, đăng ký xe;

– Thông tin về sản phẩm khác: như mã ID sản phẩm và ngày và nơi mua;

– Công Nghệ Cookie, Nhãn Chỉ Báo (Web Beacon) và các công nghệ tương tự: Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số thông tin về các cách thức thường dùng hoặc các hành vi khi duyệt website của bạn bằng cách sử dụng công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Cookie là các tệp tin văn bản nhỏ được lưu lại trên máy tính hoặc các thiết bị kết nối hoặc truy cập Internet của bạn để giúp các website và ứng dụng nhận diện trình duyệt của bạn. Cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đã được tùy biến theo nhu cầu và có thể được sử dụng để cung cấp các quảng cáo theo sở thích cá nhân hoặc để kết nối bạn với các trang mạng xã hội. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên truy cập (biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie lâu dài (vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được truy cập mỗi lần bạn sử dụng hoặc kết nối với (các) website của TPT). Hầu hết các trình duyệt website sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt về cookie của mình; tuy nhiên một số tính năng của các website của chúng tôi có thể hoạt động không hiệu quả nếu bạn vô hiệu hóa cookie. Nhãn chỉ báo (web beacon) là các pixel đồ họa trong suốt được đặt trong các trang của website cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo dõi hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp thêm các thông tin khác về hoạt động theo dõi trực tuyến và quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân, bao gồm cả các tùy chọn từ chối tại phần sau của Chính sách này;

– Tiện Ích Mạng Xã Hội: Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các Chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này;

– Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi khi bạn Tương Tác với TPT bao gồm nhưng không giới hạn bởi tình trạng gia đình, sở thích, hành vi, thắc mắc, khiếu nại, ý kiến, chữ ký, ảnh, video và vị trí của bạn.

      b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

– Thông tin thanh toán: phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản/Trả góp), người thanh toán và thông tin thanh toán khác;
– Thông Tin Về Địa Điểm. Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của TPT hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của TPT. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc các thiết bị cảm biến hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn;

Lưu ý: Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi Dữ Liệu Cá Nhân nêu trên thành dữ liệu ẩn danh, Các thông tin ẩn danh sẽ không còn được xem là Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Biểu mẫu này.

 1. Mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

2.1.Thực hiện giao dịch mua xe ô tô, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sản phẩm liên quan đến xe, hàng hóa do TPT, các Đại lý chính hãng của TPT cung cấp và tuân thủ quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo hành, thu hồi hàng hóa có khuyết tật.

2.2. Cung cấp các website, ứng dụng của TPT và các dịch vụ, sản phẩm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

– Gửi tài liệu quảng cáo;

– Định vị vị trí của TPT;

– Đặt lịch trải nghiệm xe, hoặc thu xếp một dịch vụ cho Khách hàng liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của TPT;

– Hỗ trợ Khách hàng mua xe hoặc sử dụng dịch vụ do TPT cung cấp;

– Hỗ trợ Khách hàng tham gia hoặc nhận các phần thưởng, giải thưởng tại các chương trình khuyến mại, sự kiện, chương trình, cuộc thi do TPT tổ chức;

– Thông báo cho các đại lý và chi nhánh của TPT về bất kỳ dịch vụ, lịch trải nghiệm xe sắp tới hoặc lịch hẹn khác liên quan đến khách hàng hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của TPT của bạn;

– Cung cấp dịch vụ hậu mãi

2.3. Thực hiện tiếp thị, quảng cáo:

Cung cấp thông tin quảng cáo/tiếp thị, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe thông tin mang tính thương mại và các thông tin khác, hoặc các đề nghị, đề xuất, chào hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Toyota mà có thể Quý khách quan tâm qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn, e-mail, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến, blog, thông báo tự động và phương thức hoặc nền tảng khác (nếu có).
Trường hợp Quý khách đã chấp thuận nhận quảng cáo/tiếp thị, Quý khách vẫn sẽ luôn có cơ hội rút lại chấp thuận của mình và hủy đăng ký nhận các bản tin của chúng tôi bằng cách thức theo hướng dẫn của chúng tôi tại từng thời điểm.

2.4. Duy trì, cải thiện chất lượng website, ứng dụng và sản phẩm, dịch vụ liên quan:

– Để nghiên cứu và phân tích thị trường, để phân tích xu hướng và đánh giá sự thành công của các chiến dịch quảng cáo.

– Yêu cầu khác hàng đưa ra ý kiến hoặc tham gia các cuộc khảo sát (có thể do TPT hoặc một bên thứ ba tiến hành) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ.

– Nhận các ý kiến phản hồi, đánh giá để cải thiện dịch vụ của chúng tôi Phản hồi khiếu nại/thắc mắc
2.5. Liên hệ với Quý khách cho các mục đích nêu trên (trực tiếp bởi Đại lý, TMV hoặc thông qua một công ty cùng Tập Đoàn Toyota) qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động.
2.6. Lưu trữ nội bộ; Quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác.
2.7. Khi cần thiết nhằm tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý
2.8. Để ngăn chặn và điều tra gian lận, hành vi trái pháp luật, trốn tránh nghĩa vụ hoặc hành vi sai trái mà có thể có hoặc không gây ra bởi hoặc liên quan tới việc cung cấp các dịch vụ của TPT
2.9. Để bảo vệ Quý khách, người lao động và các cá nhân khác cũng như bảo vệ dữ liệu, bí mật và tài sản của và được ủy thác cho TPT và các bên liên kết của chúng tôi, đồng thời bảo vệ sự an toàn của hệ thống và cơ sở của TPT và các bên liên kết của chúng tôi..
2.10. Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp và các quyền hợp pháp của TPT, bao gồm nhưng không giới hạn: Sử dụng thông tin cho các lý do liên quan đến việc tuân thủ, các quy định của pháp luật, kiểm toán và các khiếu kiện (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin này liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc kiện tụng) và các yêu cầu về đạo đức và báo cáo về tuân thủ khác.

 1. Các đối tượng được nhận chuyển giao thông tin của TPT và mục đích:

Khách hàng đồng ý cho phép TPT được chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên dưới đây với bất kỳ hoặc tất cả các mục đích như được quy định tại mục Cách thức và Mục đích xử lý dữ liệu nêu trên cho các đối tượng, bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

3.1. Các Công Ty trong Tập Đoàn Toyota
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến, xử lý tại, hoặc truy cập từ một quốc gia ngoài Việt Nam (ví dụ như Nhật Bản).
3.2. Cho các bên sửa chữa được ủy quyền
3.3. Các công ty cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác của TPT, bao gồm nhưng không giới hạn:
– Các đối tác xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền nhằm mục đích thanh toán và chống rửa tiền
– Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây;
– Đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo để thực hiện các cuộc gọi tin nhắn, email hoặc các hình thức khác cho mục đích quảng cáo hoặc
– Nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với TPT hoặc thay mặt TPT để thực hiện khảo sát sản phẩm, dịch vụ của TPT
– Đối tác bảo hiểm và tài chính để hỗ trợ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất;
– Dữ liệu Cá Nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ với các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, TMV hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của các công ty trong Tập Đoàn Toyota nhằm mục đích thực hiện các dịch vụ liên quan.

Các đối tượng này được phép truy cập thông tin của Khách hàng theo từng mức độ nhất định không được phép cung cấp, chia sẻ, phát hay chuyển giao thông tin đó với bất cứ bên thứ ba nào khác.

3.4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: TPT sẽ được phép cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi TPT nhận được yêu cầu của các cơ quan này và/hoặc khi TPT tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (i) đáp ứng với những yêu cầu hợp pháp của các cơ quan này hoặc để tuân theo thủ tục pháp lý; (ii) để bảo vệ quyền hoặc tài sản hợp pháp của TPT; (iii) để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ quốc gia; (iv) để bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

3.5. Cho các tổ chức khác hoặc các bên khác
Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho (những) người sử dụng và (những) chủ sở hữu khác (cho dù vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai) của phương tiện mang nhãn hiệu Toyota/Lexus của bạn (bao gồm cả ô tô và xe máy) các thông tin về việc bảo hành, lịch sử bảo dưỡng và các thông tin khác (nếu có) liên quan đến phương tiện mang nhãn hiệu Toyota/Lexs đó nếu chúng tôi thấy điều này là cần thiết để tạo điều kiện cho việc sử dụng phương tiện mang nhãn hiệu Toyota và/hoặc các ứng dụng (app) của Toyota.

 1. Lưu trữ, bảo vệ Dữ liệu cá nhân, thời hạn lưu trữ

4.1. Chúng tôi sẽ bảo vệ nghiêm ngặt Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ hợp lý về kỹ thuật và vật lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, xin bạn lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, không website, việc truyền đưa thông tin trên Internet, hệ thống máy tính, hoặc kết nối không dây hoặc biện pháp bảo vệ nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể bảo đảm về việc Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là an toàn, ví dụ như trước các hành vi truy cập và sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân từ tin tặc (hacker).
Một số biện pháp bảo vệ chính của chúng tôi là: (a) chúng tôi hạn chế việc truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên cơ sở “cần phải biết” và chỉ cho mục đích đã được báo trước; (b) chúng tôi giám sát việc truy cập hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai Dữ Liệu Cá Nhân; (c) chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ đối với các hệ thống thông tin của chúng tôi, như tường lửa, xác minh người dùng, mã hóa dữ liệu, và phân chia vai trò, hệ thống & dữ liệu.
hân cho phép bạn truy cập một số phần thuộc các website của chúng tôi hoặc bất kỳ cổng Nếu bạn có mật khẩu cá ntruy cập, ứng dụng (app) hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi điều hành/quản lý, bạn đừng quên trách nhiệm của bạn về việc bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ người nào khác.

4.2. TPT sẽ lưu trữ thông tin của Quý khách đến khi nào TPT thấy cần thiết phải lưu trữ các thông tin đó vì lợi ích hợp pháp của mình, hoặc để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách, hoặc để đáp ứng một yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

4.3. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ hoặc bất kỳ thời điểm nào trước đó mà TPT thấy phù hợp, TPT sẽ thực hiện các bước để (i) hủy bỏ thông tin của Quý khách đang được bên đó lưu trữ, hoặc (ii) tiếp tục lưu trữ thông tin đó dưới dạng ẩn danh sau khi nhận được sự cho phép của Quý khách , trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

 1. Địa điểm lưu trữ, xử lý thông tiN

Thông tin của Khách hàng sẽ được lưu trữ, xử lý trực tiếp tại TPT.

III. THÔNG TIN BẢN QUYỀN/ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tất cả các thông tin hiển thị tại Ứng dụng này bao gồm nhưng không giới hạn: tên các dòng xe; khẩu hiệu “Toyota Move your world”; các logo, văn bản, đồ họa, hình ảnh và biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối tượng của quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của Toyota.
Toyota cho phép Quý khách một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị chỉ riêng trên điện thoại của Quý khách các vùng trong Ứng dụng này, và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý khách không được phép sao chép và/hoặc cải tạo một phần hoặc toàn bộ, tái tạo lại, phát hành lại, đăng tải, truyền đi, phân phối Ứng dụng và tất cả các nội dung trong Ứng dụng này, hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Toyota. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng, tải về, sao chép hoặc phân phối logo, biểu tượng Toyota dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngoại trừ đối với những sự cho phép đã đề cập đến trên, Toyota không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sang chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác.
Việc Quý khách không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo tại Ứng dụng này sẽ dẫn đến việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của Quý khách, mà không cần phải báo trước. Quý khách phải ngay lập tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà đã hoặc đang được tải về, lưu trữ và/hoặc sử dụng.

IV. THAY ĐỔI NỘI DUNG SẢN PHẨM, GIÁ CẢ

Tất cả những hình ảnh minh họa mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả được đề cập tại Ứng dụng này là chính xác vào thời điểm xây dựng Ứng dụng. Tất cả các giá xe được niêm yết theo giá bán lẻ tại từng thời điểm nhất định. Toyota có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các thông tin trên tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.
Vui lòng hãy liên hệ với Toyota hoặc các đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota tại các địa phương để có thông tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

V. LỰA CHỌN VÀ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quyền của Khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu

– Bên cạnh quyền được đồng ý, được thông báo về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, và thực hiện các quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật dân sự, Khách hàng có quyền gửi yêu cầu TPT theo thông tin liên hệ tại mục Liên Hệ Với Chúng Tôi dưới đây để:

 • Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 • Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình (trong trường hợp Dữ Liệu Cá
 • Nhân được xử lý trên cơ sở sự đồng ý);
 • Hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 • Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho bản thân;
 • Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị; và
 • Xóa Dữ Liệu Cá Nhân.

– Những quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân về một người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy bỏ thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có các lợi ích hợp pháp để giữ lại, hoặc yêu cầu của bạn bị hạn chế thực hiện theo quy định của pháp luật.
– Nếu Quý khách không muốn chúng tôi gửi cho Quý khách thông tin quảng cáo/tiếp thị, hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để lập hồ sơ liên quan đến việc quảng cáo/tiếp thị, hoặc gửi các thông tin của Quý khách cho các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo/tiếp thị, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi không thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách:

 • Trả lời một e-mail quảng cáo/tiếp thị bằng cách bấm phím ‘hủy đăng ký’ trên ứng dụng trong điện thoại của Quý khách;
 • Bằng việc thay đổi các cài đặt về quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng);
 • Bằng cách liên hệ với chúng tôi tại mục 08 dưới đây
 • Bằng cách tuân theo các chỉ thị từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong các thư từ liên lạc liên quan của chúng tôi;
 • Bằng cách khác theo hướng dẫn của chúng tôi tùy từng thời điểm.

– Đưa ra đánh giá và chia sẻ suy nghĩ của Quý khách
Khi sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, Quý khách có thể chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội như Facebook. Ví dụ, Quý khách có thể ‘thích’, ‘chia sẻ’ hoặc đưa ra đánh giá về các dịch vụ của chúng tôi. Khi làm điều này, thông tin cá nhân của Quý khách có thể được hiển thị cho các nhà cung cấp của các mạng xã hội đó và/hoặc những người dùng khác của họ. TPT không chịu trách nhiệm đối với quyền riêng tư của Quý khách khi Quý khách sử

 1. Các nghĩa vụ của Quý khách
  – Bên cạnh các quyền nêu trên, Khách hàng, với tư cách là chủ thể dữ liệu, còn có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác và cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  – Quý khách chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của bạn với quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cũng như Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mạo danh cá nhân khác khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho TPT, hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của người khác cho chúng tôi khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.
 2. Lưu ý khác
  Xin lưu ý rằng, trường hợp Bên A không đồng ý với các quy định tại Phần I – các thông tin thu thập; mục đích thu thập, xử lý, sử dụng và chuyển giao thì:
 1. TPT vẫn được phép sử dụng các thông tin của Quý khách đã cung cấp cho việc thực hiện hiện giao dịch mua xe ô tô, cung cấp dịch vụ, sản phẩm liên quan đến xe mà Quý khách yêu cầu.
 2. TPT được phép lưu trữ các hồ sơ, thông tin của Quý khách liên quan đến công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, bao gồm: biển số, số khung (số VIN), ngày vào xưởng, ngày ra xưởng, nội dung công việc thực hiện ít nhất 01 năm kể từ ngày xuất xưởng theo quy định của pháp luật về bảo hành, bảo dưỡng.
 3. Trong trường hợp Quý khách không cung cấp thông tin về số điện thoại, mã kiểu loại, ngày xuất xưởng, năm sản xuất, số VIN, số biển số xe thì Đại lý của chúng tôi sẽ có thể không thể liên lạc và gửi thông tin tới Quý khách nếu TPT cần thu hồi, xử lý hàng hóa có khuyết tật và trong trường hợp này, Quý khách sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan.

VI. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Trường hợp Quý khách không còn đồng ý với các nội dung trên hoặc có bất kì ý kiến đóng góp, khiếu nại liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 090.896.7333 hoặc 022.236.36666 để nhận được sự hỗ trợ.

Các yêu cầu của Quý khách sẽ được chúng tôi phản hồi trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông tin.