google.com, pub-5999404821206682, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kết quả rà soát liên quan đến Hồ sơ kiểm định kiểu loại

Ngày 04-6-2024 I 6584 lượt xem

Thông báo của Tập đoàn Toyota Nhật Bản:

Tập đoàn ô tô Toyota (Toyota) đã tiến hành rà soát hồ sơ kiểm định kiểu loại của tất cả các mẫu xe theo hướng dẫn của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) vào ngày 26 tháng 1.

Mặc dù việc rà soát vẫn đang được tiến hành nhưng chúng tôi đã phát hiện 07 mẫu xe, trong đó có một số mẫu đã ngừng sản xuất từ 2014, được thử nghiệm bằng phương pháp khác với tiêu chuẩn của chính phủ (Nhật Bản), và đã báo cáo MLIT vào ngày 31 tháng 5.

Hồ sơ kiểm định kiểu loại của các mẫu xe này liên quan đến dữ liệu không đầy đủ trong các thử nghiệm bảo vệ người đi bộ và người ngồi trong xe ở 03 mẫu xe đang sản xuất (Corolla Fielder/Axio và Yaris Cross*), cũng như các lỗi trong phương pháp thử nghiệm va chạm và các thử nghiệm khác đối với 04 mẫu xe đã ngừng sản xuất (Crown, Isis, Sienta và RX).

Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng và các bên liên quan đã đặt niềm tin vào Toyota vì bất kỳ mối lo ngại hoặc sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề được phát hiện tại Toyota sau những phát hiện gần đây về các vấn đề trong thủ tục chứng nhận tại Hino, Daihatsu và Tập đoàn công nghiệp Toyota.

Sau khi chủ động rà soát một cách toàn diện các mẫu xe bị ảnh hưởng, bao gồm cả những mẫu xe đã ngừng sản xuất, chúng tôi khẳng định không có vấn đề nào về hiệu suất trái với luật pháp và quy định (Nhật Bản). Bởi vậy, khách hàng không cần phải ngừng sử dụng các mẫu xe này. Tuy nhiên, dựa trên kết quả rà soát này, chúng tôi quyết định tạm dừng việc giao và bán 03 mẫu xe hiện được sản xuất tại Nhật Bản (Corolla Fielder, Corolla Axio và Yaris Cross) từ hôm nay. Chúng tôi sẽ cung cấp giải thích chi tiết cho các cơ quan quản lý bằng các biện pháp phù hợp, ví dụ như thử nghiệm dưới sự chứng kiến của bên thứ 3.

Vào tháng 1 năm nay, chúng tôi đã công bố Tầm nhìn của Tập đoàn Toyota, “Cùng nhau kiến tạo con đường phía trước.” Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra “những chiếc xe ngày càng tốt hơn” tại nơi nhân viên được trao quyền, đó là văn hóa doanh nghiệp độc đáo của Toyota.

Một lần nữa, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng và các bên liên quan.

Thông báo của Toyota Việt Nam:

(*) Qua các thông tin chi tiết hơn từ Tập đoàn Toyota Nhật Bản, mặc dù cùng có tên thương mại là Yaris Cross nhưng mẫu xe được đề cập trên đây hoàn toàn khác kiểu loại với xe Yaris Cross đang được Toyota Việt Nam phân phối. 

Announcement from Toyota Motor Corporation:

Toyota Motor Corporation (Toyota) investigated its model certification applications as per instructions from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) on January 26 this year.

Although the investigation is still in progress, seven models, including some that have already been discontinued since 2014, were tested using methods that differed from the government standards, and we reported this to MLIT on May 31.

The model certification applications in question involve inadequate data in pedestrian and occupant protection tests for three production models (Corolla Fielder / Axio and Yaris Cross*) and errors in crash tests and other test methods for four discontinued models (Crown, Isis, Sienta, and RX).

We sincerely apologize for any concern or inconvenience this may cause to our customers and stakeholders who have placed their trust in Toyota. We take it seriously that the problem was discovered at Toyota following the recent discovery of certification issues at Hino Motors, Ltd. and Daihatsu Motor Co., Ltd. and Toyota Industries Corporation.

Following comprehensive internal verifications on the affected vehicles, including those that are no longer in production, we can confirm that there are no performance issues that contravene laws and regulations. Therefore, there is no need to stop using the affected vehicles. However, considering these findings, we have taken action to temporarily halt shipments and sales of three models currently produced in Japan (Corolla Fielder, Corolla Axio, and Yaris Cross), effective today. We will continue to provide detailed explanations to the authorities and expedite appropriate measures, including conducting testing in the presence of witnesses.

In January this year, we announced the Toyota Group Vision, “Inventing our path forward, together.” We will continue to work on making “ever-better cars” in a genba where employees have authority, which is a unique Toyota corporate culture.

Again, we extend our sincere apologies to our customers and stakeholders.

Announcement from Toyota Motor Vietnam:

(*) Based on more detailed information from Toyota Motor Corporation, although having the same commercial name as Yaris Cross, the model mentioned above is completely different from the Yaris Cross model currently distributed by Toyota Vietnam.

Trả lời